Skip to main content

Förgyllning och restaurering

  • Renoveringar och reparationer av gamla ramar.
  • Restaurering av oljemålning. Pamela fyller i färg över lagad skada.
  • Förgyllning
  • Jansson, vår förgyllare

    Ramverkstan har sedan länge kompetens med en gesälltilldelad förgyllare med mångårig erfarenhet.

    Vi utför förgyllnings- och restaureringsarbeten på antika så väl som nyare ramar.

    Vi har arbetat med en mängd olika statliga, kommunala och landstingsdrivna inrättningar och institut, bland annat Statens Konstråd, Stockholms Läns Landsting, Skatteverket, Högsta Domstolen samt en rad olika museer för inramning och konserveringsarbeten.